La participació

Manteniment i foment de la tradició i de la festa

És clar que el manteniment i foment de la tradició i de la festa, no es pot dur a terme sense la participació del poble. Així, es fonamental la participació de balladors, balladores, músics, institucions, associacions, i poble en general.

En este sentit, una de les peculiaritats de les Danses és el seu caràcter participatiu i obert a tot el món. No es tracta d'una festa que afecta només a una comissió de festers o a un reduït grup de balladors. No és una festa folkloritzada. D'una forma o d'altra, tot el poble pot participar (ballant, com a músics, organitzant els diversos rituals de la dansà, engalanant els carrers, etc.).

La part més destacable de la festa la formen els propis balladors i balladores, els quals no precisen de professionalitat, ja que el que importa es reproduir els moviments corresponents del ball i deixar-se portar per la música.

Les Danses son un ball, en gran part, espontani, popular i totalment obert a la gent: pot ballar qui vulga