BIBLIOGRAFIA

“Les Danses de Guadassuar “BIC”, en Així som, Butlletí d’Informació Municipal (abril 2013)
“Les Danses de Guadassuar: Bé d’Interés Cultural (BIC)?”, en el programa de Danses 2012
“Quadern d’activitats”, en Així som, Butlletí d’Informació Municipal, (juny 2012)
El carrer de les Danses, en Setmana de Danses 2011
“Les Danses ens fan poble, en Setmana de Danses 2010
“És cosa de tots”, en Així som, Butlletí d’Informació Municipal, núm. 22.(octubre 2009)
“De què eixim”, en Setmana de Danses de 2009
“Ahí estan”, en Setmana de Danses, 2008
“15 anys de Cap de Dansa”, en programa Setmana de Danses 2007

Boïls, Joan B.: Dos puntals festius de Guadassuar. La Fira de sant Vicent i les Danses, Picanya, Bullent, 2018.
Boïls, Joan B.: “2018 any d’aniversaris dansers”, en Festes d’estiu, Guadassuar, 2018, pp. 35-36.
Boïls, Joan B.: “Les danses de Guadassuar, festa única”, en Anem de Festa!, L’Eliana, Associació Cultural Falla Josep Antoni, Puríssima i Major, 2017, pp. 120-123.
Boïls, Joan B.: “Les Danses de Guadassuar. Tradició ininterrompuda”, en Caramella, núm. 31, Prats de Lluçanès, 2014.
Boïls, Joan B.: «Les Danses (vives) de Guadassuar», en Actes de la XV Assemblea d’Història de la Ribera, Benimodo, 2012.
Boïls, Juan B.: “Caixa, castanyoles i ritme en la Dansà”, en Així som, núm 25, Guadassuar, 2010.
Boïls, Juan B.: “Les partitures de les Danses”, en Setmana de Danses, Guadassuar, 2010.
Boïls, Juan B.: “Les Danses de Guadassuar. Reedició del CD de la Fonoteca de Materials”, en Així som, núm. 20, Guadassuar, 2009.
Boïls, Joan B.: “Un any del CD”, en Festeres de l’Assumpció, Guadassuar, 1999.
Boïls, Juan B.: “Les Danses de Guadassuar en CD”, en Setmana de Danses, Guadassuar, 1998.
Boïls, Juan B.: “Aproximació a les Danses de Guadassuar”, en Setmana de Danses, Guadassuar, 1997.
Frechina, Josep Lluís: “Les danses de Guadassuar. Patrimoni viu”, en el programa Setmana de Danses, 2016
Les Danses de Guadassuar [gravació sonora], València, Conselleria d’Educació i Ciència-Ajuntament de Guadassuar, 1998. [Reedició 2008] [Estudi en llibret adjunt a càrrec de Joan Baptista BoÏls]
Palop de León, Lluís Josep: “Les Danses de Guadassuar, un tresor etnològic viu”, en el programa Setmana de Danses 2015
Roig Barrios, Agustí: “La Dansa de Guadassuar”, en Crónica de la XX Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, València, 1994.
Roig Barrios, Agustí: “La danza ayer a hoy”, en Danzas y Toros, Guadassuar, 1970
Roig Barrios, Agustí: “L’eixida dels balladors, pórtico de la danza”, en Sant Roc, Guadassuar, 1976
Roig Barrios, Agustí: “La dansa de Guadassuar”, en Danses Guadassuar, 1991
Roig Barrios, Agustí: “L’eixida de la dansa o ball dels arquets”, en Setmana de Danses, Guadassuar, 1994
Roig Barrios, Agustí: “Caràcter de la dansa de Guadassuar”, en Setmana de Danses, Guadassuar, 1994
Roig Barrios, Agustí: Nit de danses al carrer del Sol. Conte popular de Guadassuar, en Setmana de Danses, Guadassuar, 2000.
Roig Barrios, Agustí: Sentit de les cançons danseres, en Setmana de Danses, Guadassuar, 2001
Roig Barrios, Agustí: La setmana de Danses de Guadassuar [fullet], Guadassuar, 1993