La Indumentària

Segons la tradició, cada dia de danses s'ha de portar un trage diferent, ideat i confeccionat pels mateixos balladors i balladores, en el qual és fonamental l'originalitat i espontaneïtat.

Moltes vegades s'improvisa el trage d'un dia per a l'altre. Actualment, esta tradició s'està perdent en favor d’altres opcions més còmodes (llogar, comprar..) o més costoses en temps i diners, les quals s’allunyen de la pròpia essència de la celebració de les Danses.

No obstant, hi ha qui intenta, any rere any, impressionar amb trages molt simples i originals amb materials diversos (reciclats, paper, cartó). Per altra banda, altres balladors i balladores ixen a ballar les Danses “com s'ha fet sempre”, amb el primer que troben, ja que consideren més important la participació que el lluïment i conserven encara eixe esperit d'improvisació propi de les Danses.

L'evolució de la indumentària ha passat per diverses etapes, evolucionant cap a variades formes d'entendre el que representa la vestimenta en el propi ball. Inicialment els trages eren menys complexos i eren confeccionats pels propis balladors i balladores amb materials simples i gens luxosos.

La temàtica de la indumentària és molt variada. Hi ha grups de balladors i balladores que opten més per trages humorístics, altres per personatges històrics, altres per temàtica més crítica, altres son simplement “a-temàtics”, ja que el que importa es l'originalitat i la creativitat de la vestimenta.